ભાભી ના નખરા || Bhabhi Na Nakhra || Gujarati short film || ગુજરાતી ઇમોશનલ વિડીયો | Ganda Ni Golamal

ભાભી ના નખરા || Bhabhi Na Nakhra || Gujarati short film || ગુજરાતી ઇમોશનલ વિડીયો | Ganda Ni Golamal


 #Gujaratiemotionalvideo #kajricomedyVideo

✫ Title : ભાભી ના નખરા || Bhabhi Na Nakhra
✫ Acting : Arti Mahida , Pooanam Prajapati , Chetan Rajyaguru , Yashvi Solnki
✫ Camera : Amit Solanki
✫ Editing : ChetuRaj
✫ Makeup : Jagu Gandhi
✫ Background Music : Prashant sarapdadiya
✫ Recording : Vraj Audio [ Rocky Jesing ]
✫ Lights : Amit Cine Light [Munno]
✫ Story/Writer : ChetuRaj
✫ Team Head : Amit Solanki
✫ Director : Team Work
✫ Producer : Pallavi Rajput
✫ Co.Producer : Chetan Rajyaguru
✫ Heartly Thanks :
✫ © All Copyrights Reserved to Ganda Ni Golmal [RAJKOT]
✫ Any Inquiry For Channel –
88666 45588 , 6354753167 [Chetan Rajyaguru] ,
98259 09949 [Amit Solanki]
———————————————————————————————————
LIKE || SHARE || COMMENT || SUBSCRIBE
———————————————————————————————————
Enjoy & stay connected with us!
►Subscribe :
youtube.com/c/GandaNiGolmal
► Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/gandani.golmal.5

https://www.facebook.com/chetan.rajyaguru.1

https://www.facebook.com/amit.solanki.79827803

► Follow us on Twitter:
► Follow us on Instagram:
https://www.instagram.com/chetan_rajyaguru_dop/

https://www.instagram.com/ganda_ni_golmal_official/

https://www.instagram.com/amit_cine_light_/